Optikai Fehérítő FBA351 (Tinopal CBS-X, UVITEX NFW)

INCI megnevezés: Dinátrium-2,2'-([1,1'-bifenil]-4,4'-diildivinilén)bisz(benzolszulfonát)
Alternatív megnevezések: C.I. Fluorescent Brightener 351; C.I. 482200; C.I. Fluorescent Brightening Agent 351; Brightener CBS-X; Calcofluor CG; CBS-X; CF 351; DSBP; FB 351F; Fluorescent Brightener CBS; Fluorescent Brightener CBS-127; Fluorescent Brightener CBS-X; Fluorescent Brightener CF-351; Fluorescent Brightener CPC; Fluorescent Whitening Agent CBS; Lemonite CBS-X Powder; Optiblanc SX; Optical Brightener CBS; Optical Brightener CBS-X; Parawhite HTSK; Permabrite SPX; Rylux NT; Stilbene 3; Stilbene 420; Tinopal CBS; Tinopal CBS-X; Tinopal SK; Uvitex NFW; 4,4'-Bis(2-sodiosulfostyryl)biphenyl; 4,4'-Bis(o-sulfostyryl)biphenyldisodium salt; Benzenesulfonic acid, 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diyldi-2,1-ethenediyl)bis-,disodium salt; Benzenesulfonicacid, 2,2'-(4,4'-biphenylylenedivinylene)di-, disodium salt; Disodium4',4''-bi[stilbene-2,2'''-disulfonate]

Az Optikai Fehérítő 351 általános ismertetése

Összegképlet: C28H20Na2O6S2
Moláris tömeg: 562,564 g/mol
CAS szám: 27344-41-8
Törölt CAS számok: 63439-81-6, 71124-07-7, 1173311-32-4, 2051924-63-9
EINECS szám: 248-421-0
ECHA Infocard: 100.044.005
PubChem: 5332133
ChemSpider: 4489283
UNII (FDA SRS): 81G7704MYR
Optikai Fehérítő 351 molekulaszerkezet
Az Optikai Fehérítő 351 nagyon hatékony fehérítő tulajdonságokkal és kiváló fényállósággal rendelkezik. A cellulózrostoknak brilliáns fehérséget biztosít minden mosási hőmérsékleten, még alacsony és közepes hőmérsékleteken is. Alkalmas hagyományos mosóporokba, folyékony mosószerekbe, ipari mosószerekbe, mosó krémekbe, öblítőkbe. Hideg vízben is jól oldódik és jól állja az oxidáló fehérítőszereket, mint hipokloritok és peroxidok, a redukálószereket, valamint az enyhén savas és erősen lúgos környezetet (pH 5-12). Javasolt adagolása a mosószer mennyiségére számolva mosóporokba 0,05 - 0,25%, folyékony mosószerekbe 0,05 - 0,40%, öblítőkbe 0,02 - 0,05%, ipari mosószerekbe 0,2 - 1,0%. A termék fehérítő hatása azon alapszik, hogy az elnyelt ultraibolya fényt látható kék tartományban sugározza vissza, mely kioltja a sárga tónust így az ezzel adalékolt dolgok fehérebbnek (kevésbé sárgának) látszanak.
A vegyület abszorpciós maximuma: 349nm, az abszorbancia értéke 1% oldatban 1143 ±38. A kisugárzott fény maximális intenzitása 435 nm-nél jelentkezik. Oldhatósága desztillált vízben 25 g/l 25°C-on, kb. 300 g/l 90°C-on.
Használják a papíriparban szintén az optikai fehérség növelésére. Karszt vizek nyomkövetésére szintén alkalmas más színezékek, mint fluoreszcein-nátrium (uranin, C.I. Acid Yellow 73), rodamin B (C.I. Basic Violet 10), eozin (C.I. Acid Red 87) és szulforodamin B (C.I. Acid Red 52) mellett, melyekre mindegyik vegyületre eltérő fluoreszcens hullámhosszak jellemzőek.

Specifikáció

Tulajdonság specifikáció mértékegység
Megjelenési forma Zöldessárga színű por
Szag Gyenge, jellegzetes
Tisztaság 90,0 ±3 % (m/m)
Vízoldhatatlan rész ≤ 0,5 % (m/m)
Vízoldhatóság
(desztillált víz, 70°C, 100 g/l)
tiszta, üledék nélkül

Biztonság

Osztályozás Az 1272/2008 sz. EU-GHS (EK) rendelet szerint
Súlyos szemirritáció 2. osztály
Címkézés
Figyelmeztető piktogram
Veszély
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
P280 Szemvédő használata kötelező.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
Szállításra vonatkozó információk
A termék nincs szállítás szempontjából veszélyes anyagként besorolva.

Egyéb információk

Vámtarifaszám: 3204200030
Cikkszám: 95244943 (200 g/flakon)
Cikkszám: 95244816 (1 kg/flakon)
Cikkszám: 95244823 (5 - 20 kg/karton)
Cikkszám: 95244830 (20 kg/karton)

Megrendelés

Amennyiben új vevőként a termékből rendelni kíván, kérjük kattintson ide, és töltse ki az űrlapot!
Az űrlap alapján megküldjük díjbekérőnket, mely kiegyenlítését követően a terméket futárszolgálattal 1 munkanapon belül leszállítjuk!

Amennyiben már korábban vásárolt tőlünk, és ha a cégadataiban/címekben/elérhetőségekben nem történt változás, elegendő egy e-mail/telefon/sms a megrendeléshez!
Vesz; Venni; Kínál; Kínálni; Ajánlat; Ajánl; Vásárol; Vásárlás; Megvásárol; Megvásárlás; Kiárusítás; Elad; Eladni; Eladás; Értékesít; Értékesítés; Értékesíteni; Árusít; Árusítás; Kereskedelem; Szállítás; Szállító; Piac; Olcsó; Csökkentett; Fölös; Elfekvő; Vegyszer, Vegyi anyag; Vegyianyag; Kemikália; Kedvezményes, Áron aluli, Kedvező árú, Megfizethető; Gyártó, Kereskedő, Raktárkészlet; Készlet; Forrás; Előállító; Raktárról; Forgalmaz; Forgalmazó; Forgalmazás; Hungary; Magyarország;