Tisztelt vásárlónk!

Tájékoztatjuk, hogy a Geo Vadriasztó forgalombahozatali és felhasználási engedélyét a NÉBIH a 6300/2403-1/2022-e iktatószámú határozatában visszavonta. Hivatkozásul a NÉBIH a készítmény hatóanyagának, a denatónium benzoátnak növényvédőszer listáról való lekerülését jelölte meg. A Geo Vadriasztót 2023.03.31-ig lehetett jogszerűen értékesíteni, illetve felhasználni.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az engedély visszavonásának nem volt oka a készítmény vagy a denatónium-benzoát hatóanyag hatásosságának hiányossága, az ökológiára vagy a táplálékláncra estlegesen kifejtett káros hatása. A visszavonás indokaként kizárólag adminisztratív ok szerepelt.

A TERMÉK SAJNOS MÁR NEM RENDELHETŐ!
Geo vadriasztó nyúl Geo vadriasztó őz

Geo Vadriasztó - vadkárok megelőzésére

Szántóföldi kultúrákban, elsősorban napraforgóban, kukoricában és repcében valamint gyümölcsösökben, faiskolákban, erdészeti fa kultúrákban nyulak, őzek és szarvasok (kis- és nagyvadak) rágása által okozott vadkárok kivédésére, csökkentésére használható készítmény.

A szer kellemetlen, undort keltő ízével, rágási tulajdonságával és szagával éri el a hatását.

A termék használható bármely szántóföldi kultúrában, elsősorban napraforgóban, kukoricában és repcében.
A Geo Vadriasztó készítmény négy éves fejlesztés és kutatás gyümölcse, mely a NÉBIH engedélyeztetési folyamatában zajló kísérletek alatt kimagasló eredményeket produkált!
Bár a termék fejlesztése során elsősorban arra törekedtek, hogy a nyúl és az őz általi károsításokat csökkentsék, egyéb meglepő eredményeket is kaptak! A kukorica vetése után a földre permetezve távol tartotta a vaddisznót, hatékonyan védekeztek mezei pocok és egér ellen, valamint a Geo Vadriasztóval csávázott vetőmagot nem kaparta a fácán és a varjú sem, és tücsök károkozása ellen is véd! A termék tapadásfokozó adjuvánst is tartalmaz.

Egyszerű és hatásos felhasználása azt mutatja, hogy a gazdák, gazdálkodók szívesen alkalmazzák vetésterületeiken. Széleskörű hígíthatósága (80-300 liter víz) lehetővé teszi számos permetezőgép használatát így nem szükséges egyéb beruházást végrehajtani!

A Geo Vadriasztó megfelelő és megfizethető alternatíva mind a vadászatra jogosultnak mind pedig a gazdálkodóknak!

Felhasználásra vonatkozó előírások

A készítményt a vegetációs időszakban a szántóföldi kultúrák zöld hajtásainak a védelmére preventív jelleggel célszerű kijuttatni állománypermetezéssel, 0,3 – 0,4 %-os töménységű vizes oldatként. Dózisa: 1 liter / ha, osztott kezeléssel 0,5 liter – 0,5 liter / ha dózisban kijuttatva. A kijuttatás időpontja: 2-4 leveles állapottól virágzás megkezdéséig 14 – 21 naponta legfeljebb 3 alkalommal. Nagy táblák esetén végezhető csak szegélykezelés minimum 20 méter szélességben alkalmazva. A széles hígítási tartomány lehetővé teszi számos permetezőgép használatát, így nem szükséges egyéb beruházást végrehajtani, továbbá a hidas traktorokkal való állománykezelést, valamint a vaddisznók bagózás elleni védelmét is gombaölő kijuttatásával egyidejűleg. A legideálisabb 0,5 liter/ha Geo-Vadriasztó 120-180 liter vízzel való kijuttatása. 200 liter vagy több kijuttató víz esetében 1 liter koncentrátum használatát javasoljuk hektáronként.

A Geo-Vadriasztó tartalmaz tapadást fokozó nedvesítő adjuvánst, de hatékonyságát még fokozhatjuk olyan segédanyagok hozzáadásával, amelyek a kipermetezést követően növelik a készítményünk esőállóságát, csökkentik a lemosódás kockázatát mintegy ráragasztva a hatóanyagunkat a levél felületére. Javasoljuk a felhasználáskor a Nufarm Spraygard 0,2 liter/ha és a Spodnam DC 1 liter/ha dózisú hozzákeverését. A levél felületére való ragasztó hatást tudunk biztosítani a karbamid-formaldehid kondenzációs vegyületeket tartalmazó GeoLomb General N26 lombtrágyával – 10 liter/ha dózisban - történő együttes kijuttatással is, amikor is egyben nitrogén tápanyag utánpótlást is nyújtunk.

Fás szárú kultúráknál a készítményt nagyobb koncentrációban - 1:3 vagy 1:5 arányú vizes hígításban – kell a védendő felületre (fatörzsek, vázágak, hajtások, stb.) egyenletes cseppekben felhordani kézi szórópisztollyal vagy speciális permetezőgéppel.

Kijuttatás mindig száraz időben kell, hogy történjen. Ősz végi – tél eleji időszakban fagymentes napokon, a tavaszi-nyári kijuttatáskor pedig a reggeli vagy esti órákban történjen a permetezés.

Károsítók és Kultúrák

Mezei nyúl, őz
Napraforgó, kukorica, kalászos

Kezelés: 0,5 liter Geo- Vadriasztó 120-150 liter vízzel való keverése, 2-4 leveles állapottól 14-21 naponként.
Napraforgó szikleveles állapotban való károsításkor: 0,3 liter Geo- Vadriasztó 80 liter vízzel való hígítása javasolt majd a vadak ismételt megjelenésekor, de legkésőbb 2-4 leveles állapotban a második kezelés normál dózissal (0,5 liter Geo- Vadriasztó, 150 liter víz) való kijuttatása, ebben az esetben szükséges lehet harmadik kezelésre az állomány növekedésének függvényében.

Szarvasfélék (gím, dám)
Napraforgó, kukorica, kalászos, repce

Kezelés: 0,5 liter Geo- Vadriasztó 120-150 liter vízzel való keverése, 2-4 leveles állapottól 14-21 naponként.
Napraforgóban csillagbimbós állapotig: hidas permetezővel kijuttatva 0,5 liter Geo- Vadriasztó 80 liter vízzel hígítva.

Szőlő

3-4 liter Geo- Vadriasztó 80 liter vízzel hígítva, a friss hajtásokra és a vázágakra való permetezéssel távol tarthatóak a szarvasfélék. Amennyiben szükséges második kezelés, a töménység csökkenthető.

Vaddisznó
Károsított növénykultúra: kukorica

Kezelés: vetése után a földre permetezve 0,5 liter Geo- Vadriasztó 120-150 liter vízzel, pálcás vagy gumihengerrel tömörítve, megszüntethető a túráskár.

Fácán, varjú, örvös galamb
Károsított növénykultúra: kukorica, napraforgó

Kezelés: csávázás.
Hetvenezres magszámhoz 2 dl Geo- Vadriasztó, ehhez annyi vizet használjunk, hogy az összes mag nedves legyen, így hatékonyan távol tartjuk a károkozókat.

Liba félék
Károsított növénykultúra: kalászosok

A libafélék elleni védekezésnél csak a tavaszi védekezésben jártunk sikerrel, 0,5 liter Geo- Vadriasztó 120-150 liter vízzel hígítva. A madarak teljesen felhagytak a károsítással. A téli kezelés egyenlőre nem járt sikerrel!
Nyuszi

Biztonság

Osztályozás Az 1272/2008 sz. EU-GHS (EK) rendelet szerint
GHS Piktogram: -
Figyelmeztetés: -
Figyelmeztető mondatok (H-mondatok): -
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/csomagolóeszköz elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Különleges S-mondatok
SP 1 A növényvédőszerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!
Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
Szállításra vonatkozó információk
A termék nincs szállítás szempontjából veszélyes anyagként besorolva.
Várakozási idők
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a kijuttatási technológia betartása esetén nem szükséges
Munkaegészségügyi óvórendszabályok
Egyéni védőfelszerelés: védőkesztyű
Elsősegélynyújtás: Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédőszer előírásait is figyelembe kell venni.
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Hánytatni TILOS!
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Letölthető dokumentumok

Vadriasztószer megrendelés

Amennyiben új vevőként a termékből rendelni kíván, kérjük kattintson ide, és töltse ki az űrlapot!
Az űrlap alapján megküldjük díjbekérőnket, mely kiegyenlítését követően a terméket futárszolgálattal 1 munkanapon belül leszállítjuk!

Amennyiben már korábban vásárolt tőlünk, és ha a cégadataiban/címekben/elérhetőségekben nem történt változás, elegendő egy e-mail/telefon/sms a megrendeléshez!
Geo vadriasztó címke.jpg Geo vadriasztó címke 2.jpg
Vesz; Venni; Kínál; Kínálni; Ajánlat; Ajánl; Vásárol; Vásárlás; Megvásárol; Megvásárlás; Kiárusítás; Elad; Eladni; Eladás; Értékesít; Értékesítés; Értékesíteni; Árusít; Árusítás; Kereskedelem; Szállítás; Szállító; Piac; Olcsó; Csökkentett; Fölös; Elfekvő; Vegyszer, Vegyi anyag; Vegyianyag; Kemikália; Kedvezményes, Áron aluli, Kedvező árú, Megfizethető; Gyártó, Kereskedő, Raktárkészlet; Készlet; Forrás; Előállító; Raktárról; Forgalmaz; Forgalmazó; Forgalmazás; Hungary; Magyarország; vadriasztószer; vadnyúl; mezei nyúl; vadkár; vadriasztás; vadriasztó; nyúlrágás; szarvaskár; nyúlkár; vadriasztó szer; vadriszató vegyszer; vadnyúl elleni szer; nyúlrágás ellen; vadkár védelem; vadkár védekezés; vadkár vegyszer; vadriasztó vegyszer; vadkár elhárítás