Rodamin B

IUPAC megnevezés: 9-(2-karboxifenil)-3,6-bis(dietilamino)xantilium klorid
Alternatív megnevezések: C.I. Basic Violet 10; C.I. Food Red 15; C.I. 45170; Basazol Red 71 L; Basic Red RB; Basonyl Red 540; Basonyl Red 545; Certiqual Rhodamine; Conbasic Violet AO; Flexo Red 540; Flexo Red 547; Futramine D; Geranium Lake N; Libbase Rhodamine LB 500; Peltol D; Rhodamine B; Rhodamine B Extra; Rhodamine BT; Rhodamine BX; Rhodamine U; Sepisol Fast Red SB; Tetraethylrhodamine, hydrochloride; Tetraetil-rodamin; Ultrasol Red B; Violet B; Violet Zasadita 10; (9-(o-Carboxyphenyl)-6-(diethyl amino)-3H- xanthen-3-ylidene) diethylammonium chloride; 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino) xanthylium chloride; 9-o-Carboxyphenyl-6-diethylamino-3-ethylimino-3-isoxanthene, 3-ethochloride; Diethyl-m-aminophenolphthalein hydrochloride; Ethanaminium, N-[9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]-N-ethyl-, chloride; N-[9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)- 3H-xanthen-3- ylidene]- N-ethyl- Ethanaminium chloride; Tetraethyldiamino-o-carboxyphenyl xanthenyl chloride; Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, chloride

A termék általános ismertetése

Összegképlet: C28H11ClN2O3
Moláris tömeg: 479,017 g/mol
CAS szám: 81-88-9
EC szám: 201-383-9
ECHA Infocard: 26187
PubChem: 6694
ChemSpider: 6439
UNII: K7G5SCF8IL
Rodamin B molekulaszerkezet
A Rodamin B szerves vegyület, fluoreszcens színezék. Gyakran használják nyomjelzőként vízben, hogy meghatározzák a folyadék áramlás irányát és mértékét. Mivel a rodamin fluoreszkál, így könnyen és olcsón észlelhető fluorométerekkel. A rodamint széles körben használják a biotechnológiai alkalmazásokban, ilyen például a fluoreszcencia mikroszkópia, áramlási citometria, fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia és az ELISA. Gyakran keverik gyomirtóval is, hogy felismerhető legyen a felhasználás helye. Használják még horgász csaliként, mert színe vonzza a halakat. Az Rodamin B vízben jól oldódik, oldhatósága kb. 50 g/l, 30%-os ecetsav oldatban az oldhatósága kb. 400 g/l. A klórozott csapvíz a Rodamin B-t elbontja. A Rodamin B oldata adszorbeálódik a műanyagon, ezért üvegpohárban kell tárolni. Széles abszorpciós spektruma van 460-590 nm között, maximuma 542 nm. Az emissziós spektruma 550-680 nm, maximuma 590 nm.
Rodamin B, 540% látható fényben Rodamin B, 540% UV fényben Rodamin B, 540% Warning pictogram

Specifikáció

Tulajdonság specifikáció mértékegység
Megjelenési forma Zöld por
Színező erő 100,0 ± 2 %
Szín (felhúzással) a sztenderdhez hasonló

Biztonság

Osztályozás Az 1272/2008 sz. EU-GHS (EK) rendelet szerint
Akut toxicitás, szájon át 4. Osztály
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. Osztály
Krónikus vízi toxicitás 3. Osztály
Corrosive pictogram
Veszély
Címkézés az EU 1272/2008 (CLP) irányelv szerint
Figyelmeztető mondatok
H302 - Lenyelve ártalmas.
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P280 - Szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P260 - A port vagy ködöt nem szabad belélegezni.
P330 - A szájat ki kell öblíteni.
Szállításra vonatkozó információk
A termék nincs szállítás szempontjából veszélyes anyagként besorolva.
Rodamin B, 540% 50 g-os kiszerelés
Rodamin B, 540% 100 g-os kiszerelés
Rodamin B, 540% 1 kg-os kiszerelés

Egyéb információk

Vámtarifaszám: 3204130090
Cikkszám: 94602923 (50 g/flakon)
Cikkszám: 94602930 (100 g/flakon)
Cikkszám: 94602947 (1 kg/flakon)
Cikkszám: 94602827 (5-20 kg/karton)
Cikkszám: 94602822 (25 kg/karton)

Megrendelés

Amennyiben új vevőként a termékből rendelni kíván, kérjük kattintson ide, és töltse ki az űrlapot!
Az űrlap alapján megküldjük díjbekérőnket, mely kiegyenlítését követően a terméket futárszolgálattal 1 munkanapon belül leszállítjuk!

Amennyiben már korábban vásárolt tőlünk, és ha a cégadataiban/címekben/elérhetőségekben nem történt változás, elegendő egy e-mail/telefon/sms a megrendeléshez!
Vesz; Venni; Kínál; Kínálni; Ajánlat; Ajánl; Vásárol; Vásárlás; Megvásárol; Megvásárlás; Kiárusítás; Elad; Eladni; Eladás; Értékesít; Értékesítés; Értékesíteni; Árusít; Árusítás; Kereskedelem; Szállítás; Szállító; Piac; Olcsó; Csökkentett; Fölös; Elfekvő; Vegyszer, Vegyi anyag; Vegyianyag; Kemikália; Kedvezményes, Áron aluli, Kedvező árú, Megfizethető; Gyártó, Kereskedő, Raktárkészlet; Készlet; Forrás; Előállító; Raktárról; Forgalmaz; Forgalmazó; Forgalmazás; Hungary; Magyarország; horgász; csali; pecás; Rodamin ár; Rhodamine ár; Rhodamin ár; Rodamin B ár; Rhodamine B ár; Rhodamin B ár