Denatónium-benzoát granulátum

IUPAC magnevezés: Benzildietil[(2,6-xililkarbamoil)metil]ammónium-benzoát
Alternatív megnevezések: Bitrex; fenilmetil-[2- [(2,6-dimetilfenil)amino]- 2-oxoetil]-dietilammónium-benzoát; Aversion; Denatonii benzoas; N-(2-((2,6-Dimetilfenil)amino)-2-oxoetil)-N,N-dietilbenzeneme-tanamínium benzoát; Benzildietil((2,6-xililkarbamoil)metil)ammónium benzoát; benzil-[(2,6-dimetilfenil)karbamoilmetil]-dietil-azánium; EPA Pesticide Chemical Code 009106; ((2,6-Xililkarbamoil)metil)dietil-benzil-ammónium-benzoát; Benzoato de denatonio; Benzoate de denatonium; Anispray; Lidocaine benzyl benzoate; Benzildietil[(2,6-xililkarbamoil)metil]ammónium-benzoát; Benzolmetán-amínium, n-(2-((2,6-dimetilfenil)amino)-2-oxo-etil)-n,n-dietil-, benzoate; benzil-[(2,6-dimetilfenil)karbamoilmetil]-dietil-azánium-benzoát; Ammónium, benzildietil[(2,6-xililkarbamoil)metil]-, benzoát; Bitter+Plus

A termék általános ismertetése

Összegképlet: C21H29N2O • C7H5O2
Moláris tömeg: 446,581 g/mol
CAS szám: 3734-33-6
EC szám: 223-095-2
PubChem: 19518
ChemSpider: 18392
UNII: M5BA6GAF1O
Denatonium benzoate molecule structure
A legkeserűbb ismert vegyület a keserűségi küszöbértéke 0,05 ppm a benzoát és 0,01 ppm a szacharidra. Olyan kis hígításban, mint 10 ppm is elviselhetetlenül keserű a legtöbb ember számára. Felhasználják alkohol denaturálására, fagyállóba, körömrágásról leszoktató készítményekben, porálarcok megfelelő zárásának tesztelésére, állatriasztó szerekbe, folyékony samponokba és szappanokba. Hosszú távú egészségi kockázatok nem ismertek. Metanolhoz vagy etilénglikolhoz adagolva azok elfogyasztását lehetetlenné teszi. Denatónium-benzoátot adagolnak sósborszeszbe is, annak elfogyasztása ellen. Adalékként használják még többféle ártalmas vegyi anyagba, pl. szerves oldószerekbe (pl. körömlakk lemosó), festékekbe, lakkokba, WC higiéniai készítményekbe és más tisztítószerekbe, háztartásvegyipari termékekbe. Szintén adagolják ártalmas aerosol termékekbe (mint pl. légfrissítők) meggátlandó, hogy a felhasználó belélegezze az illékony gőzöket. Az állatok érzékenysége eltér a denatónium-benzoátra, így alkalmazzák rágcsálóírtó szerekbe, hogy megakadályozzák annak emberi vagy nagyobb emlősök általi elfogyasztását. Használják a vadak elriasztására (pl. szarvasok távoltartására), illetve a növendék fák kérgének védelmére állatok ellen.

Termékleírás

Denatonium benzoate granules 1 kg bottle Denatonium benzoate granules 10 kg box
A termék jó kezelhetősége megkívánja, hogy ne porozzon, mert a pora messzire elszáll, és nem csak a terméket kezelő személy, hanem környezete is érezni fogja az erősen keserű ízhatást. Porzó terméknél a felhasználási helytől akár 500 méterre is érezhetővé válik a keserű íz. Az általunk forgalmazott termék pormentes granulátum, melynek kezelhetősége jobb, mint a piacon forgalomban lévő legtöbb készítményé.
A terméket erős, visszazárható polietilén flakonba csomagolva szállítjuk, belül vízoldható zacskóba csomagolva. A termék feloldásához így nem szükséges a zacskót felnyitni, ha 1 kg termék feloldása szükséges. Kisebb mennyiség kivételekor használat után a megmaradt termék jól tárolható.

Specifikáció

Denatonium benzoate granules appearance
Tulajdonság specifikáció mértékegység
Megjelenési forma Fehér szagtalan granulátum
Tisztaság ≥ 99,0 % (m/m)
pH 6,5 - 7,5
Klorid tartalom ≤ 0,2 % (m/m)
Szárítási veszteség ≤ 1,0 % (m/m)
Szulfát hamu tartalom ≤ 0,1 % (m/m)
Izzítási veszteség ≤ 0,1 % (m/m)
Olvadáspont 163 - 170 °C

Oldhatósági adatok

Tulajdonság érték mértékegység hőmérséklet
Oldhatóság vízben 4,5 % (m/v) 20°C-on
Oldhatóság etanolban 35,5 % (m/v) 20°C-on
Oldhatóság etilénglikolban 40,0 % (m/v) 20°C-on
Oldhatóság izopropanolban 10,5 % (m/v) 20°C-on
Oldhatóság metanolban 68,9 % (m/v) 20°C-on
Oldhatóság propilénglikolban 40,0 % (m/v) 20°C-on

Biztonság

Osztályozás Az 1272/2008 sz. EU-GHS (EK) rendelet szerint
Akut toxicitás (belélegzés) 4. osztály
Bőr irritáció 2. osztály
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. osztály
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (szájon át, bőrön át, belélegzés, tüdő, légzőszervek, központi idegrendszer) 3. osztály
Osztályozás a 67/548/EK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint
Xn, Ártalmas R20 Belélegezve ártalmas
Xi, Irritatív R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
Címkézés
Warning pictogram
Veszély
H302 Lenyelve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
P261 Kerülje a por belélegzését.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Szállításra vonatkozó információk
A termék nincs szállítás szempontjából veszélyes anyagként besorolva.

Egyéb információk

Vámtarifaszám: 2924291000
Cikkszám: 93823824 (10 x 1 kg/karton)
Cikkszám: 90451013 (1 kg/flakon)
Cikkszám: 93823211 (25 kg/hordó)
Vesz; Venni; Kínál; Kínálni; Ajánlat; Ajánl; Vásárol; Vásárlás; Megvásárol; Megvásárlás; Kiárusítás; Elad; Eladni; Eladás; Értékesít; Értékesítés; Értékesíteni; Árusít; Árusítás; Kereskedelem; Szállítás; Szállító; Piac; Olcsó; Csökkentett; Fölös; Elfekvő; Vegyszer, Vegyi anyag; Vegyianyag; Kemikália; Kedvezményes, Áron aluli, Kedvező árú, Megfizethető; Gyártó, Kereskedő, Raktárkészlet; Készlet; Forrás; Előállító; Raktárról; Forgalmaz; Forgalmazó; Forgalmazás; Hungary; Magyarország; denatonium saccharide; Denatónium-szaharid
Vesz; Venni; Kínál; Kínálni; Ajánlat; Ajánl; Vásárol; Vásárlás; Megvásárol; Megvásárlás; Kiárusítás; Elad; Eladni; Eladás; Értékesít; Értékesítés; Értékesíteni; Árusít; Árusítás; Kereskedelem; Szállítás; Szállító; Piac; Olcsó; Csökkentett; Fölös; Elfekvő; Fölös készlet; Elfekvő készlet; Elfekvő vegyi anyag; Fölös vegyi anyag; Vegyszer, Vegyi anyag; Vegyianyag; Kemikália; Kedvezményes, Áron aluli, Kedvező árú, Megfizethető; Gyártó, Kereskedő, Raktárkészlet; Készlet; Forrás; Előállító; Raktárról; Forgalmaz; Forgalmazó; Forgalmazás
magyar